اب نبات مامانی وبابای

اب نبات مامانی وبابای

ایـــــــــــــــــــــــن روزهــــــــــــــــــــــا

نوشته شده در شنبه 16 آذر 1392 ساعت 23:09 توسط مامانی


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

رمز قبلی


[ ]

4 اذر تولد باباجونم

نوشته شده در يکشنبه 3 آذر 1392 ساعت 23:36 توسط مامانی


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

رمز قبلی


[ ]

یــــــــــــــــــا علی اصغر (ع)

نوشته شده در پنجشنبه 16 آبان 1392 ساعت 15:55 توسط مامانی


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

رمز قبلی


[ ]

صدای پای محرم

نوشته شده در دوشنبه 13 آبان 1392 ساعت 0:41 توسط مامانی

اربابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدای قدمت می اید

هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگامه قدمت می اید

مــــــــــــــــــــــــــــــــا در تب داغ  غم تو می سوزیم

چنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد روز دیگر محرمت می اید

[ ]

یـــــــــــــــــــــه روز بـــــــــــــــــــــــارونی برای من

نوشته شده در شنبه 11 آبان 1392 ساعت 17:43 توسط مامانی


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

رمـــــــــــــــــــز قبلی


[ ]

جــــــــــــــــــمعه یـــــــــــــــــــــــعنی روح سبــــــــــــــــز انتـــــــــــظار

نوشته شده در جمعه 10 آبان 1392 ساعت 10:41 توسط مامانی

ســــــــــــــــــــــــلام  بـــــــــــــــــــــــــرای کسی می نــــــــــــــــــویسم

که پشــــــــــــــــــــــــــــت پـــــــــــــــــــــــــرده غـــــــــــــــــــــــیبت هـــــــــــست

یکــــــــــــــــــــــــــــــــی می پــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسد اندوه از چــــــیست؟

سبب ســــــــــــــــــــاز ســــــــــــــــــــکوت مبهمــــــــــــت کـــــــــــــــیست؟

بــــــــــــرایش صـــــــــــــــــــادقانه می نـــــــــــــــــــویسم

بــــــــــــــــــــــــــــرای انکه باید بــــــــــــــــــــــــــــاشد ونیـــــــــــــــــــــــست

اللــــــــــــــــــــــــــــــــــهم عــــــــــــــــــــــــــــجل لـــــــــــــــــــولــــــــــــــــیم الفـــــــــــــــــــــــرج


[ ]

سلام عزیزانم

نوشته شده در پنجشنبه 9 آبان 1392 ساعت 10:31 توسط مامانی


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

رمز قبلی


[ ]

اوووومدم

نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 21:32 توسط مامانی


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

رمز قبلیادامه مطلب
[ ]

برای مامانا گل و دوست های عزیزم

نوشته شده در شنبه 20 مهر 1392 ساعت 16:59 توسط مامانی


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

رمز قبلی


[ ]

سالگرد ازدواج

نوشته شده در دوشنبه 15 مهر 1392 ساعت 10:32 توسط مامانی


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

رمز جدید


[ ]